Komplexná starostlivosť o nohy zahŕňa všetky pomôcky a nástroje, ktoré nevyhnutne potrebuje pedikér pri vykonávaní svojej práce. Pre precíznu a dokonalú pedikúru používajte nástroje značky Staleks, ktoré vám vďaka svojej kvalite uľahčia prácu. V našej ponuke nájdete kliešte, exkavátory, pilníky a pododisky.