Foil UV Gél-lak je navrhnutý na prácu pri aplikácii fólií na opečiatkované vzory.