Kontakt pre objednávky

+421 905 326 621

info@deliashop.sk

 

Kontakt pre fakturácie

+421 905 722 065

info@deliashop.sk

Sídlo spoločnosti

Torra s.r.o.

Tešedíkovo 541

92582 Tešedíkovo

 

IČO: 455 867 64

IČ DPH: SK 2023 047 917

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s. : 2702003432/2010

IBAN: SK74 0200 0000 0028 9969 5857

SWIFT: SUBASKBX

Napíšte nám

Prosím sečtěte 1 a 1.